Så mye må du betale i skatt når du tjener penger på aksjer

Å drive med aksjehandel er spennende, og det kan fort bli overskudd av det. Men når du først har tjent penger på aksjene, hvor mye må du betale i skatt?
Når må man betale skatt? Hvilke eventuelle smutthull finnes det for å komme unna/redusere skatten på en helt lovlig måte?

Ikke skatte av kapitalen

Det som er viktig å huske er at man ikke på skatte på sin egen kapital, det vil si at du ikke må betale skatt for aksjer du eier. (Unntatt når du eier veldig mye, slik at en liten formueskatt kommer inn i bildet. For enkelthets skyld holder vi den skatten utenom her.)
Det prinsippet som er veldig viktig å huske, er at du ikke vil utløse skatteplikt før du selger aksjene eller fondsandelene dine for mer enn du kjøpte dem for, og plasserer salgssummen (pengene) på lønnskontoen din.
Hvis du i stedet bare lar pengene fra aksjesalget ligge, og heller reinvesterer dem i nye aksjer, så slipper du å måtte betale skatt.
La oss demonstrere gjennom et eksempel:
Du investerer 150 000 kroner inn i 150 000 aksjer som koster 1 krone hver seg. Etter et års tid så har aksjeprisen doblet seg, og aksjene dine er verdt 2 kroner hver. Nå har du altså 300 000 kroner i aksjer. Hvis du selger aksjene eller trekker pengene fra fondet, vil du måtte betale finansskatt på de 150 000 kronene du har tjent.
Hvis du selger aksjene dine, men ikke trekker pengene dine fra fondet, og heller investerer dem i nye aksjer, har du ingen skatteplikt.
Det er jo hyggelig å slippe å betale skatt før du tar ut pengene fra aksjekapitalen din til privatkonsum i stedet. Men det skaper jo et nytt problem; hvordan hente ut penger fra aksjene dine til lønn og forbruk?

Lavest mulig skatt

Vi anbefaler at du i størst mulig grad reinvesterer overskuddene dine, for penger skaper mer penger. Men vi trenger også noen kroner til salt i grauten og mat på bordet. Da er spørsmålet, hvordan skal vi betale minst mulig skatt på disse aksjesalgsinntektene?
Overskudd på aksjehandel regnes som alminnelig finansinntekt, på samme måte som f.eks renteinntektene du har på bankkontoene dine. I 2017 er det 24 prosent skatt på slike inntekter, med mindre du bor i Finnmark eller Nord-Troms, der skatten er på 20,5 prosent.
Din skattbare inntekt blir regnet ut slik; finansinntekt minus det du måtte ha av finanstap og -utgifter. Ganske enkelt, men det er her smutthullet kommer inn. Hvis du har tjent mye penger i løpet av året, men klarer å vente til slutten av desember med å kæsje noe ut, kan du potensielt spare mye penger på skatten.

Utsett skatten din

Hvis du ikke flytter pengene inn på konto før slutten av desember, som er når de regner ut hvor mye du har tjent i løpet av året, så sparer du maksimalt med skatt. Hvis du bare har hatt så vidt overskudd i forhold dine tap og aksjekursfall i løpet av året, vil din skattbare inntekt beregnes lavere for dette året, og du vil få redusert skattekravet.
I praksis har du jo mye mer overskudd, det er bare at du ikke har fått de inn som kontanter på bankkonto enda. Dermed regnes ikke dette overskuddet som inntekt før senere. Hvis du har hatt stor aksjegevinst i løpet av året, men ikke vil betale skatt for hele dette beløpet, så vent med å ta pengene inn på konto før over nyttår. Da vil inntekten skrives på neste år i stedet, og du trenger ikke bekymre deg for stor skattebelastning i inneværende år.
Du tenker kanskje «hvis du bare venter med å ta ut overskuddet til over nyttår, vil ikke dette bare gi mer skatt neste år da?». Jo, men hvem vet hvordan det går med aksjeinvesteringene dine neste år? Kanskje det blir kursfall for noen av aksjene dine da, og redusert skatt likevel av den grunn..?
Så ta gledene på forskudd, men sorgene på etterskudd – seinest mulig!